Anmäl dig här!

22 November 08:30 - 09:30Hjärtat, ABF-husets foajé

Den idéburna sektorn är känd för sina nytänkande verksamheter och arbetssätt, men omtalas sällan i termer av innovation på grund av begreppets tekniska och kommersiella prägel. Samtidigt var det just organisatorisk och samhällelig omvandling som ursprungligen avsågs med innovation, kopplat till bland annat trossamfund och folkrörelser. Idag förknippas begreppet främst med näringslivet, vilket lett till att mycket forskning, resurser och metodutveckling på innovationsområdet inte sker på civilsamhällets villkor. Tidigare forskning har också visat att detta inte bara drabbar civilsamhället, utan även exempelvis kvinnor och minoriteter. 

Den tekniska utvecklingen har varit mycket positiv för samhället, men just nu ser många ett akut behov av organisatorisk och samhällelig utveckling. Något behöver ske. Men vad? Ett förslag kanske skulle kunna vara att anpassa och återerövra innovationsbegreppet för den idéburna sektors visioner och metoder? 

Huruvida det är möjligt har forskare på Luleå tekniska universitet och Svenska kyrkans forskningsenhet glädjande nog tittat på, och deras forskningsstudie om idéburna organisationers utveckling av nytänkande verksamheter, metoder och tjänster är snart klar. I höst arrangerar vi därför ett morgonforum om idéburen innovation, vad är det och hur kan det förändra världen? Hur kan vi synliggöra och stärka ideella sektorns roll i utvecklingen av framtidens lösningar?

Foto: World Bank Photo Collection


Datum och tid: 22 november, kl 8.30-9.30 

Vi bjuder på kaffe och smörgås 8-8.30, möjlighet att köpa mer frukost finns!

Plats: Hjärtat, ABF-husets foajé, Sveavägen 41, Stockholm

Websändning: Ja, live och i efterhand på morgonforum.se.

Anmäl dig här!

Medverkande

Malin Lindberg
Biträdande professor vid Luleå tekniska universitet

Read more

Jens Sjöström
Landstingsråd Stockholms län

Read more

Ayda Moayedzadeh
Integrationsstrateg

Read more

Cecilia Nahnfeldt
Forskningschef vid Svenska kyrkan

Read more

Arrangörer

Anna Ardin, Forum - idéburna organisationer med social inriktning
anna.ardin@socialforum.se
Karin Bergelv, Överenskommelsen
karin.bergelv@overenskommelsen.se